O R G A N I S A T I E

WIE EN WAT ZIJN DE ROELANDVRIENDEN ?


Wat is een Roelanddropping?

De Roelanddropping is in de eerste plaats een gezonde nachtwandeling voor de gemiddelde natuurliefhebber en is ontstaan uit een scoutsvereniging. De laatste jaren zijn we meer en meer genoodzaakt om er een dagwandeling van te maken. Omdat we amper toelatingen krijgen om na zonsondergang nog in de bossen of natuurgebieden te mogen wandelen.
In de tweede plaats is het een soort oriëntatiespel, waarbij de deelnemers aan de hand van een hele resem opdrachten hun weg moeten vinden naar de eindplaats.

Om zo'n tocht tot een goed einde te brengen, is het meestal noodzakelijk over een beperkte kennis te beschikken inzake kompaslopen, kaartlezen, het begrijpen en kunnen in de praktijk brengen van opdrachten zoals "Bolleke-Pijl", "Visgraat", "Blinde kaart" e.d.

De traditie wil dat je tijdens deze activiteit kunt rekenen op een lekkere kop soep in één van de soepposten. Ook een lekker borreltje en een niet te versmaden warme maaltijd staan voor u klaar bij aankomst.
Ook veiligheid dragen wij hoog in het vaandel. Zo rijden de ganse nacht een aantal organisatoren rond, die volledig uitgerust met de nodige telecommunicatiemiddelen, alles in goede banen trachten te leiden. Zij zullen u ook trachten te helpen indien er met een bepaalde opdracht problemen zouden ontstaan. 

Niet onbelangrijk om te vermelden is dat wegens de corona-pandemie we in de jaren 2021 en 2022 zijn moeten afwijken van onze traditie. We hebben wel telkens geprobeerd om een leuk alternatief uit te werken zodat de deelnemers toch nog van een gezonde "coronaproef" natuurwandeling konden genieten.


De Roelandvrienden (groepsfoto 2018)

Van links naar rechts op de foto.
Bovenaan : Luc D'haene,Jan Swings, Joost Lange, Bart Van De Werf, Tom Van Roey, Sam en Koen Laurent, Bart Van Bets ,Guy Machielse.
Onderste rij :Stefan De Schutter, Jeanine Noyen, Peter Diels, Edwina Stoot, Guido Peeters, Henk Weyts.

Achter elke Roelandvriend staat een sterke .......Van links naar rechts op de foto. 
Bovenaan : Elke, Anita, Niki, Evi, Karen, Martine, Philip, Detje, Paul, Hugo.
Onderste rij :Veerle, Els, Peter, Gitte, Ria, Els.


Algemeen

Alhoewel het heel verleidelijk om te kunnen uitpakken met een monsterscore voor het deelnemersaantal wordt er omwille van organisatorische redenen en de veiligheid in het algemeen, perk en paal gesteld aan het maximum aantal deelnemers, deze wordt zoals steeds aangepast aan het aantal beschikbare busplaatsen en de grootte van de eindplaats.

Om alles in goede banen te leiden komen er tijdens de droppingnacht of dag bij de deelnemers nog ongeveer 100 medewerkers bij, ons kookteam heeft dan ook de handen meer dan vol om deze vele hongerige leeuwen te voederen.

Wie zorgt er zoal voor jullie tijdens de Roelanddropping(dag)nacht ?

en nog vele anderen.

Vroeger werd er heel wat papier verwerkt voor de dropping. Toen werden er elk jaar enkele duizenden fotokopies gemaakt, dit betekende dat op één dag een viertal mensen 6 uur lang kopieerwerk moesten uitvoeren. Enkele jaren later hebben we dit al wat kunnen verbeteren door er organisatorisch voor te zorgen dat er minder kopieën moesten gemaakt worden en dat er minder uren gekopieerd moest worden door gebruik te maken van meerdere kopieermachines tegelijkertijd.
Sinds de 27 editie van onze dropping hebben we ons computerprogramma zodanig aangepast, dat de opdrachten, per groep, rechtstreeks kunnen worden afgedrukt. Zodat hiervoor geen fotokopies meer hoeven te worden gemaakt.

De gemiddelde afstand die er elk jaar wordt afgestapt als voorbereiding van de Roelanddropping bedraagt ongeveer 750 km, dit zijn 1.250.000 voetstappen.  Na 41 droppingen betekent dat 30.750 km. Nog een goede 12 droppingen en we zijn de wereld rond.

Deelnemers aan de Roelanddropping komen uit gans Vlaanderen, van West-Vlaanderen tot Limburg, en soms uit Wallonië, Nederland en Zwitserland.

De eerste dropping ging door in een bijtende koude, met sneeuw, ijzel, enz. Avonturiers die dit evenement meemaakten werden vervoerd in een gesloten koelwagen... het was dan ook bijtend koud. Nadien werd er overgeschakeld op luxe-autobussen. Deze waren in den beginne geblindeerd. Dat is nu enkel nog nostalgie, het is allemaal verleden tijd. Nochtans proberen we de aankomstplaats tot de dag van de dropping geheim te houden.

Ieder jaar wordt de Roelanddropping voorafgegaan door een testdropping. De laatste jaren komen hiervoor ook ruim 140 enthousiastelingen opdagen. Hieruit worden dan een 25-tal testteams samengesteld. De organisatie van de testdropping is al bijna een dropping op zich ! De laatste jaren proberen we ook voor deze testteams een warme maaltijd te voorzien

Om alle deelnemers op een terrein verspreid te krijgen is het elk jaar opnieuw zoeken naar een geschikte locatie. Niet makkelijk in deze tijden. Ongeveer 10 maanden voorbereiding en testen gaan de eigenlijke dropping vooraf. Er worden dan ook ieder jaar tientallen uren gestoken in discussies (overleg) met boswachters, politiediensten en gemeentebesturen. Ook afspraken met particulieren vergen ieder jaar meer tijd om alles gestroomlijnd te laten verlopen.

Voor diegenen die zich afvragen wat er zoal met het droppingbudget gebeurt. Wel, de Roelandvrienden worden niet vergoed, wij zijn vrijwillig vrienden (tegen wil en dank :-) ) en kunnen daarom niet rekenen op subsidies of inkomsten (behalve uw inschrijvingsbijdrage) hoe dan ook. Een kasoverschot wordt meestal gebruikt voor aankoop van veiligheidsmateriaal. Verder betalen we zaalhuur, autobussen, verzekeringen, en natuurlijk de warme maaltijd, den borrel, de aandenkens (zowel voor de deelnemers als voor de medewerkers), aankoop stafkaarten, fotokopies en allerlei andere onkosten.
Heel af en toe moeten wij aan iemand (landbouwer, boswachter, ...) een schadevergoeding betalen omdat één van de deelnemende groepen het absoluut nodig vindt om schade of vervuiling aan te brengen op het terrein. Jammer !

De dropping drijft elk jaar meer en meer op automatisatie, gedigitaliseerde wel te verstaan. Een vlot zelfgeschreven programma helpt ons bij het beheren van de adreslijsten, de algemene administratie en het verwerken van de +/- 600 trajecten tot een voor iedere groep unieke route. Zo kunnen we garanderen dat geen enkele groep, binnen dezelfde shift eenzelfde route wandelt.

Reeds vele jaren wordt de computer gebruikt op de droppingnacht zelf om een beter en sneller overzicht te krijgen van waar alle groepen zich op het terrein bevinden. Zo weten we op ieder moment hoeveel deelnemers er nog op het terrein aan het zwoegen zijn om de aankomst te vinden, hoeveel er in de zaal vertoeven en hoeveel er reeds huiswaarts keerden. Verloren schapen moeten immers op tijd terug op stal.

Om de droppingnacht te kunnen laten doorgaan komt er, de dag zelf, nog heel wat bij kijken. Vanaf de morgen, voor de droppingnacht zijn er een vijftiental vrijwilligers op het terrein bezig de nodige voorbereidingen te treffen om alle deelnemers door de nacht te loodsen. Dit betekent het opstellen van enkele olifant- of piramidetenten voor de soepposten, alsook kleine controlepost-tentjes. Ook Roelandlogo-paaltjes plaatsen op moeilijk bereikbare en haast niet te vinden plekjes. Het in orde brengen van de zaal en nog duizend en één andere taken. Al deze werkzaamheden moeten nadien in omgekeerde volgorde herhaald worden zodat de dag nadien rond 13.00 uur de Roelandvrienden, moe en voldaan huiswaarts kunnen keren.
Uiteraard zijn de werkuren anders verdeeld als het om een dagdropping gaat.

Maar het is nog niet gedaan!, gans de week na de dropping is er nog een pak werk te doen. Al het geleende materiaal, zoals zitbankjes, keukengerei, "allée een camion-vol" terug bij de eigenaars bezorgen. Tevens moeten de tenten opgehangen worden om te drogen. Een week later moeten ze uiteraard terug opgevouwen worden.

Om ieder jaar de deelnemers aan de dropping bij aankomst een warme maaltijd voor te schotelen wordt er heel wat gerekend. Om in het krap budget een maaltijd voor te schotelen die toch smakelijk en degelijk is, moet er soms getoverd worden. En... over die toverkunsten kunnen alle deelnemers aan de Roelanddropping getuigen : goulash, kip-curry, spaghetti bolognaise ,Gentse waterzooi, vol-au-vent, wortelpuree met braadworst, enz.

Telkens wordt er geprobeerd om "Special events" in de opdrachten te lassen, zo hadden we in het verleden reeds kano-overtochten, paint-ball oefeningen, mountain-bike parcours, een echt paracommando oefenterrein en allerhande geïmproviseerde bruggen.
Zelfs een miniconcert van "Voice Male".

Vliegende controles zijn in het verleden niet alleen met alle-terrein-wagens uitgevoerd, zo heeft Jacques D. jarenlang met een mobylette het terrein gecontroleerd en Peter D. deed het nog straffer met zijn, met draagbare CB uitgeruste, fiets.

Sinds 11 jaar helpen de Roelandvrienden ook bij het organiseren van de GZA-dropping. Dit is een dropping waaraan enkel personeelsleden van de ziekenhuisgroep St.Jozef, St. Vincentius en St.Augustinus. (en ook van enkele RVT's die bij de GZA groep behoren) mogen deelnemen. Ondertussen hebben ze ook al een 250 enthousiaste deelnemers. Meestal gaat hun dropping door 1 week na de onze, wat het mogelijk maakt dat zij een deel van ons voorbereid terrein kunnen gebruiken.