ALGEMENE INFORMATIE 40e ROELANDDROPPING (Folder)

Bekijk ook onze basis- en spelregels die normaal elke ploeg de avond van de dropping overhandigd krijgt. Iedere deelnemer wordt verondersteld deze gelezen te hebben.


We hechten ook veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Lees er alles over in onze privacyverklaring.


Beste,

De winterperiode nadert en allicht kijken jullie al uit naar de '40e Roelanddropping - 2019'

WE VERTREKKEN, zoals vorige jaren, aan de scoutslokalen van de 22ste Sint-Albertus !

 Dit jaar wordt nog eens dagdropping met keuze uit vertrektijden tussen 7u. en 10u. 

Vertrek: Zaterdag 9 februari 2019 stipt om 7:00u. of 8:30u. of 10:00u.
Plaats:  Scoutslokalen 22e St. Albertus - Roderveltlaan 22 - 2600 Berchem 
Terug: Naargelang uw startuur en deelnametijd, in de loop van zaterdagavond 9 februari 2019 of nacht.
Prijs: 25 per persoon.

Meebrengen : Kompas (liefst 3 per ploeg), zaklamp + reservebatterij (1 per persoon), waterdicht en stevig schoeisel, voldoende schrijfgerief, geodriehoek of gradenboog, potlood, 1 fluorescerende strip of veiligheidshesje per persoon en minstens 1 (liefst meer) rood knipperlampje.

DIT JAAR HEB JE EEN GOEDE THERMOSFLES (0,5L) NODIG EN EEN SMARTPHONE MET EEN QR-SCANNER APP
MAATREGEL BLIJFT VAN KRACHT !!
Sinds onze 35e editie mogen de deelnemers NIET met modderschoenen of vuile botinnen op de bus voor de terugrit. Gelieve propere schoenen (en eventuele kleding) te voorzien. (Deze propere schoenen en/of kledij kan je gerust achterlaten op de bus. Je vindt deze dan terug bij aankomst in de zaal bij je respectievelijke busnummer. Je moet er dus niet gans de tijd mee rondzeulen :-) )

Inschrijven : Het inschrijvingsproces bestaat uit 2 grote onafscheidelijke luiken : enerzijds de telefoonavond van donderdag 22 november 2018 en anderzijds de afhandeling van het administratieve en financile aspect vr 9 december 2018.

Spelregels van inschrijvingen. 
U belt op donderdag 22 november 2018 vanaf 21:00u. tot volzet ! (ten laatste 22u.) naar 1 van onderstaande GSM-nummers om uw ploeg in te schrijven. Enkel deze avond zullen deze GSM-nummers in gebruik zijn. (Per gesprek kan slechts n ploeg worden ingeschreven. Om een eventuele tweede ploeg in te schrijven moet u opnieuw inbellen op n van de 4 vooropgestelde gsm nummers)

Nogmaals! De gsm nummers werken enkel op de belavond van 21 tot 22 uur.

0472 995 934  -  0472 995 935  -  0472 995 936  -  0472 995 937

Volgende gegevens worden in deze volgorde opgevraagd tijdens het korte telefoongesprek : 

A Aantal deelnemers (minimum 4, maximum 10 per ploeg)
B Uw vertrekuur.
C Groepsnaam.
D Naam van de verantwoordelijke.
E Telefoonnummer van de verantwoordelijke.
F Droppingkeuze. (Korte, Midden of Lange dropping) Het verschil zit voornamelijk in het aantal te wandelen kilometers !
G Indien gewenst, uw email adres voor verdere communicatie.

Nadat wij deze gegevens van u hebben genoteerd, ontvangt u van ons een uniek CODENUMMER.
Dit codenummer dient u nadien te vermelden op zowel uw inschrijvingsformulier als betalingsopdracht.


We werken zoals steeds met een beperkt aantal inschrijvingen afhankelijk van de beschikbare busplaatsen.

Tot 9 december 2018 hebben alle toegelaten groepen de tijd om het inschrijvingsveld te storten of over te schrijven volgens het aanal deelnemers opgegeven tijdens de belavond. Hier telt de datum van creditering van onze bankrekening! Wij verwachten jullie stortingen op rekeningnummer BE10 8335-1661-6004 (Belfius - BIC:GKCCBEBB).
Vermeld duidelijk uw codenummer !!!

Op dezelfde dag moet het inschrijvingsformulier in ons bezit zijn.
U kan uw inschrijvingsformulier invullen via onze website of anders stuurt u bijgevoegd exemplaar per e-mail of per post naar, Roelandvrienden, Hendrik Consciencelaan 51 - 2640 Mortsel.

Enkel de ploegen met een juist codenummer worden toegelaten, vermeld dit dus correct en duidelijk op zowel betalingsopdracht als inschrijvingsformulier!

Blijven 1 van deze criteria onbeantwoord na 9 december 2018 dan vervalt automatisch uw mogelijkheid tot deelname en wordt een reserveploeg aangeschreven.

Algemeen:
In de deelnameprijs is inbegrepen,
* vervoer van en naar het droppingterrein. (normaal met de bus)
* minstens n lekkere warme beker soep in n van onze soepposten tijdens de dropping.
* een borreltje bij aankomst.
* een warme maaltijd bij aankomst.
* verzekering.
* een persoonlijk en een groepsaandenken.
* een toffe dropping (met constante controle), gemaakt door enthousiaste vrijwilligers.

Annulaties binnen de periode van 14 dagen voorafgaand aan de dropping worden niet terugbetaald. 

Indien door onvoorziene omstandigheden (bijv. hevige sneeuwval of wateroverlast of ... ) de activiteit in laatste instantie dient te worden afgelast, hebben wij als organisatie het recht om maximaal 10
,00 per deelnemer te behouden om de reeds gemaakte onkosten te dekken. Wij hopen uiteraard ons nooit op deze regel te hoeven beroepen maar veiligheid gaat boven alles.

Wijzigingen in betaling en/of inschrijving van het aantal deelnemers zijn enkel mogelijk na telefonisch akkoord.
U kan ons hiervoor bereiken via het nummer 03 449.52.25 (Edwina Stoot - Secretariaat Roelandvrienden)

Het definitieve vertrekuur, voor uw ploeg, wordt vermeld op de website, onder de rubriek "overzicht inschrijving" en zal per e-mail bevestigd worden.

Er is keuze uit 3 verschillende types van dropping. Het verschil zit voornamelijk in het aantal te wandelen kilometers.

Korte dropping
10 12 kilometer
mogelijke starturen 7:00u., 8:30u. en 10:00u.
Midden dropping
12 16 kilometer
mogelijke starturen 7:00u., 8:30u. en 10:00u.
Lange dropping
16 20 kilometer
mogelijke starturen 7:00u., 8:30u.

Voor eventuele bijkomende vragen en/of inlichtingen kan u steeds terecht bij de Roelandvrienden op volgend e-mail adres of kijk even rond op de overige pagina's van onze site.

Hopelijk tot op 9 februari 2019,

De Roelandvrienden.

Plan om vertrekplaats te vinden (A bolletje)