Inschrijvingsformulier 44e Roelandropping

24 februari 2024


Ploegverantwoordelijke
Volledige naam
Straat + nr. + eventueel busnummer

Postcode Woonplaats
GSM / Telefoon
E-mail

Ploegnaam en Code
Ploegnaam
10 cijferige code

Type Dropping
.
Deelnemers

Een ploeg moet minimum uit 4 deelnemers en maximum uit 10 deelnemers bestaan. Waarvan minstens 2 deelnemers boven de 18 jaar.

Volledige naam Volledig adres Geb.Datum
Ondergetekende schrijft in voor ...
personen aan € 38,00 per persoon en stort hiervoor een totaal van : euro op bankrekeningnummer
BE10 8335-1661-6004 (Belfius - BIC:GKCCBEBB) met vermelding van het codenummer.

Uw inschrijving is slechts geldig als wij dit volledig en correct ingevuld formulier, samen met uw codenummer en uw betaling, vóór 17 december 2023 hebben ontvangen. Wanneer 1 van deze criteria ontbreken wordt uw inschrijving automatisch geannuleerd.

Annulaties binnen de periode van 14 dagen voorafgaand aan de dropping worden niet terugbetaald.
Indien door onvoorziene omstandigheden (bijv. hevige sneeuwval of wateroverlast of ... ) de activiteit in laatste instantie dient te worden afgelast, hebben wij als organisatie het recht om maximaal € 10,00 per deelnemer te behouden om de reeds gemaakte onkosten te dekken. Wij hopen uiteraard ons nooit op deze regel te hoeven beroepen maar veiligheid gaat boven alles.

Elke ploeg verklaart zich akkoord met onze basisregels zoals vermeld in algemene basis- en spelregels.