ALGEMENE BASIS- en  SPELREGELS

Iedere deelnemer aan de dropping respecteert deze spelregels teneinde een avontuurlijke en vooral
veilige dropping te waarborgen. Zeker in deze tijd waar er voor het betreden van elke vierkante meter
bos en weiland moet gelobbyd worden met de plaatselijke eigenaars, boswachters, jachtopzichters
en burgemeesters zijn deze spelregels geen overbodige luxe.

 

De opdrachten

Onderweg

De controleposten

Dit moet je ook nog weten

Tenslotte nog dit:

Je kan hier de spelregels downloaden (pdf)

Terug naar Folder