F O L D E R

41e ROELANDDROPPING -- 1 februari 2020

**** LET OP ! De Folder is nog niet aangepast voor de 42e editie ! ****

Beste,

De winterperiode nadert en allicht kijken jullie al uit naar de 41e Roelanddropping - 2020

Dit jaar wordt opnieuw een DAGDROPPING.

We wilden zo graag zelf nog eens een nachtdropping in elkaar steken, maar na 3 maanden lobbyen tussen leden van "Agentschap Natuur en Bos", "Natuurpunt", de regionale gemeentebesturen enz... en omdat 1 partij ooit eens een slechte ervaring heeft gehad met dergelijke activiteiten ! wilden ze voor ons geen uitzondering maken op de bewuste regel uit het bosdecreet dat je na zonsondergang niet meer in de bossen en natuurgebieden mag wandelen .

Praktisch

VERTREK :Zaterdag 1 februari 2020 stipt om 7:30u. of 9:00u. of 10:30u.
PLAATS :Scoutslokalen 22e St. Albertus - Roderveltlaan 22 - 2600 Berchem
TERUG :Naargelang uw startuur en deelnametijd, in de loop van zaterdagavond 1 februari 2020 of nacht.
PRIJS:25 euro per persoon.

Type droppingen

Korte dropping
10 à 14 kilometer
mogelijke starturen 7:30u., 9:00u. en 10:30u.
Midden dropping
14 à 18 kilometer
mogelijke starturen 7:30u., 9:00u. en 10:30u.
Lange dropping
18 à 22 kilometer
mogelijke starturen 7:30u., 9:00u.

Meebrengen

EIGEN SOEPBEKER !, Kompas (liefst 3 per ploeg), zaklamp + reservebatterij (1 per persoon), waterdicht en stevig schoeisel, voldoende schrijfgerief, geodriehoek of gradenboog, potlood, 1 fluorescerende strip of veiligheidshesje per persoon en minstens 1 (liefst meer) rood knipperlampje.

Ook de Roelandvrienden werken mee aan het verkleinen van de plastiekberg ! Vanaf deze 41e editie vragen we aan iedere deelnemer om zijn of haar eigen soepbeker mee te brengen. We gaan geen gebruik meer maken van de plastiek wegwerpbekertjes in onze soepposten. Dus breng je eigen herbruikbare beker mee.

Belavond en inschrijven

Het inschrijvingsproces bestaat uit 2 grote onafscheidelijke luiken.
Enerzijds de telefoonavond van donderdag 21 november 2019 en anderzijds de afhandeling van het administratieve en financiële aspect vóór zondag 8 december 2019.

Hoe deelnemen ?

U belt op donderdag 21 november 2019 vanaf 21:00u. tot volzet ! (ten laatste 22u.) naar 1 van onderstaande GSM-nummers om uw ploeg in te schrijven. Enkel deze avond zullen deze GSM-nummers in gebruik zijn. (Per gesprek kan slechts één ploeg worden ingeschreven. Om een eventuele tweede ploeg in te schrijven moet u opnieuw inbellen op één van de 4 vooropgestelde gsm nummers)
De gsm nummers werken enkel op de belavond van 21 tot 22 uur.
0472 995 934 0472 995 935 0472 995 936 0472 995 937

Volgende gegevens worden in deze volgorde opgevraagd tijdens het korte telefoongesprek :
 • Aantal deelnemers (minimum 4, maximum 10 per ploeg)
 • Uw gewenste vertrekuur. (tot volzet)
 • Groepsnaam
 • Telefoonnummer van de verantwoordelijke.
 • Droppingkeuze. (Korte, Midden of Lange dropping)
 • Indien gewenst, uw email adres voor verdere communicatie.
Nadat wij deze gegevens van u hebben genoteerd, ontvangt u van ons een uniek CODENUMMER.
Dit codenummer dient u nadien te vermelden op zowel uw inschrijvingsformulier als betalingsopdracht.

We werken zoals steeds met een beperkt aantal inschrijvingen afhankelijk van de beschikbare busplaatsen. Tot 8 december 2019 hebben alle toegelaten groepen de tijd om het inschrijvingsveld te storten of over te schrijven volgens het aanal deelnemers opgegeven tijdens de belavond. Hier telt de datum van creditering van onze bankrekening! Wij verwachten jullie stortingen op rekeningnummer BE10 8335-1661-6004 (Belfius - BIC:GKCCBEBB). Vermeld duidelijk uw codenummer !!!

Op dezelfde dag moet het inschrijvingsformulier in ons bezit zijn. U kan uw inschrijvingsformulier invullen via onze website of anders stuurt u bijgevoegd exemplaar per e-mail of per post naar, Roelandvrienden, Hendrik Consciencelaan 51 - 2640 Mortsel.

Blijven 1 van deze criteria onbeantwoord na 8 december 2019 dan vervalt automatisch uw mogelijkheid tot deelname en wordt een reserveploeg aangeschreven.

Het definitieve vertrekuur, voor uw ploeg, wordt vermeld op de website, onder de rubriek "overzicht inschrijving" en zal per e-mail bevestigd worden.

Wijzigingen in betaling en/of inschrijving van het aantal deelnemers zijn enkel mogelijk na telefonisch akkoord.
U kan ons hiervoor bereiken via het nummer 03 449.52.25 (Edwina Stoot - Secretariaat Roelandvrienden)

In de deelnameprijs is inbegrepen,
 • vervoer van en naar het droppingterrein. (normaal met de bus)
 • minstens één lekkere warme beker soep in één van onze soepposten tijdens de dropping.
 • een borreltje bij aankomst.
 • een warme maaltijd bij aankomst
 • verzekering.
 • een persoonlijk en een groepsaandenken.
 • een toffe dropping (met constante controle), gemaakt door enthousiaste vrijwilligers.

Annulaties binnen de periode van 14 dagen voorafgaand aan de dropping worden niet terugbetaald. Indien door onvoorziene omstandigheden (bijv. hevige sneeuwval of wateroverlast of ... ) de activiteit in laatste instantie dient te worden afgelast, hebben wij als organisatie het recht om maximaal 10,00 euro per deelnemer te behouden om de reeds gemaakte onkosten te dekken. Wij hopen uiteraard ons nooit op deze regel te hoeven beroepen maar veiligheid gaat boven alles.

Bekijk ook onze basis- en spelregels die normaal elke ploeg de avond van de dropping overhandigd krijgt. Iedere deelnemer wordt verondersteld deze gelezen te hebben.

Voor eventuele bijkomende vragen en/of inlichtingen kan u steeds terecht bij de Roelandvrienden op volgend e-mail adres of kijk even rond op de overige pagina's van onze site.

We hechten ook veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Lees er alles over in onze privacyverklaring.


Hopelijk tot op 1 februari 2020,

De Roelandvrienden.