F O L D E R

HET ROELAND ALTERNATIEF 41.1 -- 15 januari 2021 / 28 februari 2021

**** LET OP ! Dit is een aangepaste editie t.g.v. de corona crisis ! ****

Wat is "HET ROELAND ALTERNATIEF 41.1"

Beste wandelaar,

Het zal u niet verbazen dat gezien de verstrekkende corona-maatregelen van de voorbije maanden, het voor de Roelandvrienden zeer moeilijk was om een groots Roelanddropping event in elkaar te steken. Rekening houdend met een eventuele 'tweede golf' in het najaar, met misschien nieuwe maatregelen, leek het ons niet opportuun om voor 2021 tijdig een volwaardige 42e dropping in elkaar te steken.

Maar u, als jarenlange trouwe deelnemer, zomaar in de kou laten staan ligt ook niet in onze aard. Vandaar dan we een corona vriendelijk alternatief hebben uitgewerkt als een soort troostprijs tot we hopelijk in 2022 wel een echte 42e Roelanddropping kunnen maken.

We hebben wandelingen voorbereid van verschillende afstanden (kort +/-10km, midden +/-15km of lang +/-20km) die je individueel en/of met vrienden kan stappen in de periode tussen 15 januari 2021 en 28 februari 2021. De startpunten van deze wandelingen zijn geheim! en moeten eerst gevonden worden aan de hand van aanwijzingen die je bij je startopdracht ontvangt.
Daar er tijdens uw wandeling, geen Roelandvrienden, geen soepposten en geen aankomstzaal ter beschikking zal zijn zullen de opdrachten, die je nodig hebt om de wandeling tot een goed einde te brengen, voornamelijk door middel van sms berichten en downloadbare opdrachten (pdf formaat) worden aangeboden.

Hou er ook rekening mee dat er tijdens je wandeling geen Roelandvriend aan de andere kant van de telefoonlijn zit maar een computer. Het kan dus zijn dat je iets harder naar de sms-codewoorden zal moeten zoeken i.p.v. ons te bellen om verder te kunnen.

Enkele belangrijke punten

 • Je moet de wandeling (dropping) uitvoeren tussen 15/01/2021 en 28/02/2021. (Buiten deze periode is het computersysteem niet operationeel)
 • Deelname aan deze wandeling is gratis. (Kleine vrije donatie mag altijd)
 • Uw deelname is volledig op vrijwillige basis.
  Dat wil zeggen dat er voor deze wandeling geen enkele verzekering door ons wordt afgesloten.
 • Je bent zelf verantwoordelijkheid voor de veiligheid van uzelf, en van uw medewandelaar(s). Tijdens de ganse wandeling zijn de gebruikelijke verkeersregels van kracht zoals die voor eender welke andere recreatieve wandeling van kracht zouden zijn.
 • We nemen dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor gebeurlijke incidenten.

Type droppingen

Korte dropping
10 à 13 kilometer
Midden dropping
14 à 17 kilometer
Lange dropping
18 à 22 kilometer

Mee te nemen

Algemeen.

Kompas (liefst 2 per ploeg), waterdicht en stevig schoeisel, voldoende schrijfgerief, geodriehoek of gradenboog, potlood, meetlat (30 cm), minstens 1 volledig opgeladen gsm-toestel. (minstens 1 reserve is geen overbodige luxe)

Besluit u de wandeling 's avonds, in het donker, te stappen.

zaklamp + reservebatterij (1 per persoon), 1 fluorescerende strip of veiligheidshesje per persoon en minstens 1 (liefst meer) rood knipperlampje.


Belavond wordt inschrijvingsperiode

Het inschrijvingsproces is eenvoudig

1. Je vraagt via onze website een deelname code aan tussen 15 november 2020 en 30 november 2020
2. Eens je deze code ontvangen hebt kan je a.d.h.v. een eenvoudig inschrijvingsformulier je deelname bevestigen.

Volgende gegevens dienen, door de ploegverantwoordelijke, te worden ingevuld op het inschrijvingsformulier.

 • Volledige naam
 • Adres
 • Groepsnaam
 • GSM nummer (van het toestel waarmee je tijdens de wandeling de sms'en gaat versturen, indien mogelijk)
 • Uw email adres voor alle verdere communicatie.
 • Uw ploegnaam
 • Je unieke deelnemerscode
 • Droppingkeuze. (Korte, Midden of Lange dropping)
Nadat wij uw inschrijving hebben ontvangen, ontvangt u van ons uw startopdracht vanaf maandag 11 januari 2021.

Opgelet ! na 30 november 2020 worden er geen deelnemerscodes meer toegekend.

Voor eventuele bijkomende vragen en/of inlichtingen kan u steeds terecht bij de Roelandvrienden op volgend e-mail adres of kijk even rond op de overige pagina's van onze site.

We hechten ook veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Lees er alles over in onze privacyverklaring.


Hopelijk vind je ons ROELAND ALTERNATIEF 41.1 een leuk alternatief,

De Roelandvrienden.